02120

DifferentielGPS
home

Diverse

Dette afsnit indeholder et konglomerat af observationer og kommentarer til problemer m.m. som observeredes under projektet. Der er ikke noget naturligt sted i hovedrapporten at anbringe disse.


home