02120

DifferentielGPS
home

Bruger Manual

Server

Hvis du skal opsætte computere til at foretage datafangst, skal du følge instrukserne i de følgende tre afsnit:

  • MySQL - Server
  • RS-232C
  • Server

Klient

Hvis du skal opsætte computere til at udtrække data fra databasen, skal du følge instrukserne i de følgende to afsnit:

  • MySQL - Klient
  • Klient

home