02120

DifferentielGPS
home

Konklusion

Problemer i forløbet

Denne opgave har været et klasse-eksempel i at illustrere alt hvad der kan gå galt i et projektforløb:

  • dårlig beskrivelse af opgaven
  • sen specifikation af kundens ønsker
  • manglende fysisk adgang til nødvendig hardware
  • manglende administrativ adgang til software og hardware
  • manglende manualer til hardware

Hvis det ikke var for det faktum at den ene af os kunne stille hardware til rådighed havde vi haft store problemer, da vi gik i gang med den intensive udviklingsperiode. Selvom det var annonceret, at vi ville starte en intensiv udviklingsproces på en konkret dato, var mange simple administrative problemer stadig ikke løst, selvom de burde have været det forlængst.

Succes-kriterier

Vi har kort og godt opnået vores minimum succes kriterier og lidt til, idet vi har fået implementeret RS232C interfacet ud over kun GPSNet.dk Vi har fået styr på det der !"#€%&/ RS232C interfacet. Da EGNOS modtageren krypterer de data, som den sender, har det ikke våret muligt at afkode signalet fra denne. Tiden tillod os desværre ikke at komme videre med de grafiske elementer.

Ideen med at benytte webdav til dokumentationen har - som forventet - gjort kommunikationen med geografisk vidt spredte personer væsentligt nemmere. Det har således også været muligt for delvist udenforstående interesserede til løbende at tilgå vor dokumentation.

Det er lykkedes helt godt at skabe en cross-platform løsning. Vores program-kompleks er testet på og virker under både Windows XP samt Mac OS X.

Testning af programmet

Vi har udført en række stabilitetstest af programmet. Det er lykkedes os at gøre programmet helt stabilt. En anden test vi lavede viste, at de korrektioner vi modtager er rimelige.
Et problem vi konstaterede under testningen er, at det ikke lader til at udstyret overholder RTCM standarden. Der bliver udsendt en del ugyldige beskeder. Dette kunne skyldes, at vi fejlfortolker RTCM standarden, men da vores korrektioner er rimelige, går vi ikke ud fra, at dette er tilfældet.

Forbedringer af program komplekset

Der er en række steder i server delen, hvor vi kunne have lavet bedre programmeringsløsninger. Der er dog ingen af disse steder, som kører dårligt som følge af de manglende forbedringer.


home