02120

DifferentielGPS
home

Problembeskrivelse

Dette er problembeskrivelsen som oprindeligt formuleret af vejleder (Anna B.O. Jensen)

For at give GPS brugere mulighed for at få GPS positioner med få meters nøjagtighed udsendes korrektioner til DGPS (differentiel GPS) fra flere forskellige offentlige og private service-udbydere i Danmark. Derved kan man som bruger vælge mellem forskellige udbydere. Der er aldrig lavet en decideret sammenligning af kvaliteten af korrektioner fra de forskellige udbydere, og det er udgangspunktet for dette projekt. Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, der kan anvendes til at sammenligne kvaliteten af de modtagne korrektioner, så brugeren har mulighed for at skifte til den udbyder der p.t. tilbyder de bedste korrektioner. Projektet tager udgangspunkt i en GPS-modtager placeret i et punkt hvor positionen på forhånd er kendt. Modtageren bestemmer en foreløbig position, og ved at tilføje DGPS-korrektioner fra de forskellige services kan den korrigerede position sammenlignes med den kendte position og et bud på nøjagtigheden af korrektionerne opnås. Hardware til denne del af projektet udlånes fra Vejdirektoratet. Der skal udvikles software, der kan kommunikere med DGPS-enhederne og GPS-modtageren, og løbende visualisere korrektions-nøjagtigheden, således at en bruger hurtigt kan se hvilken service-udbyder der udsender de bedste korrektioner. Softwareudviklingen indeholder elementer af data kommunikation og visuel præsentation af korrektionernes nøjagtighed. Kendskab til GPS vil være en fordel, men er ikke et krav for at kunne lave projektet. Projektet udføres i samarbejde med Vejdirektoratet.


home