02120

DifferentielGPS
home

Abstrakt

Vi er blevet stillet den opgave at udvikle et stykke software, som gør brugeren i stand til at modtage dGPS korrektion via fysiske enheder samt fra Internettet. Målet er at samle disse oplysninger, som kan bruges til at analysere hvor god kvaliteten er af de forskellige enheder er.
Vores rapport gør rede for problemstillingen og hvordan vi har løst problemet. Vi har lavet en oversigt over programmet, hvor der i hovedtræk ridses op, hvordan programmet fungerer. Til dele af koden er der også et implementeringsafsnit, hvor der er en grundigere beskrivelse af klasserne.


home