vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Paritetsalgoritmen

For at sikre sig, at den data man modtager ikke blot er tilfældig data, indeholder hvert GPS ord man modtager nogle paritetsbits til sidst i ordet. Disse udgør en slags checksum, som man kan udregne ud fra de andre 24 bits samt de to sidste bits af det forrige ord. Udregningen er beskrevet i [B0903] ss 136-137. Vi har vedlagt en kopi af disse sider som bilag C.
Paritetsalgoritmen er beskrevet på to måder i den vedlagte dokumentation. Via nogle matematiske udtryk og ved hjælp af en graf. Vi havde problemer med at tolke de matematiske formler til at starte med. Men vi er kommet frem til følgende fremgangsmåde:
For at kunne bruge algoritmen, må man have både alle bits for ordet, man tjekker, samt de to sidste bits af det ord, som er modtaget før det man er i gang med at tjekke. Man undersøger først den sidste bit fra det forrige ord. Hvis denne bit er sand, skal alle data bits i det nuværende ord komplementeres. Rent formelt udfører man en eksklusivt-eller operation mellem den sidste bit fra forrige ord og det nuværende ords databits. Herefter kan man udregne de paritetsbittene af det nuværende ord ud fra en række eksklusivt-eller operation mellem databittene og det forrige ords sidste to bits.
Hvis man ender ud med, at de udregnede bits stemmer overens med dem, som man har modtaget i ordet, er udfaldet af paritetsalgoritmen positivt og ordets paritet er i orden. Hvis bittene ikke stemmer overens, er det ikke et gyldigt GPS ord, man har modtaget.

Det er strengt nødvendigt at udføre paritetsalgoritmen på alle de ord man modtager. Ellers ved man ikke, om databittene skal vendes. Hvis de ikke vendes, når man henter dataene fra ordet, vil det være forkerte data, man henter fra ordet.


home