vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Differentiel GPS

En kort introduktion til GPS og Differentiel GPS

GPS

Differentiel GPS er baseret på GPS - Global Positioning System [i03xx][B0901]. I kredsløb om Jorden befinder der sig et antal satelitter, der udsender radiosignaler. Systemet kræver et minimum af 2x satelitter for at kunne dække hele jordkloden og der kan maksimalt være 32 (bestemt af det dataformat man har lagt sig på hvor satelitnummeret er angivet i 5 bit) aktive satelitter. På basis af signaler modtaget fra mindst 3 af disse satelitter kan man bestemme sin geografiske position. Modtager man signaler fra mindst 4 kan man også bestemme hvor højt oppe man er. Problemet er, at signalet ved dets passage gennem rummet og atmosfæren er udsat for forskellige former for forstyrrelser, der introducerer unøjagtigheder i det modtagne signal.
Det er disse unøjagtigheder man søger at kompensere for i Differentiel GSP.

Differentiel GSP

Kompensationen for unøjagtighederne i ren GPS søger man at kompensere for på følgende måde:

  • Man sætter en GPS modtager som basestation op på et sted hvor man kender de præcise geografiske koordinater
  • Denne modtager modtager så signalerne fra alle satelitter over horisonten
  • Den positionsangivelse man får fra de modtagne signaler fra satelitterne sammenlignes med den kendte position
  • Der beregnes derefter korrektionsdata til hver enkelt satelit
  • Disse korrektionsdata udsendes - som regel via radio, men internet- og SMS-tjenester er også tilgængelige

Ude i marken, modtager man så både signalerne fra satelitterne samt korrektionenerne fra basestationen. På basis af denne kombination kan man positionsbestemme med betydeligt større nøjagtighed end ud fra satelitterne alene.


home