vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Beacon

Læsning og dekodning af RTCM-korrektioner fra: Beacon (Seriel port),

Da vi gik i gang med denne enhed, konstanteredes det, at to ledninger, der skulle forbindes med hinanden, begge endte i hanstik, hvorfor de selvfølgelig ikke kunne forbindes.

Der blev så konstrueret et mellem-stik. Imidlertid viste det sig, at de modtagne data var rent volapyk. Teknikeren fremsadte så den teori, at han måske havde bytte om på to ledninger i forbindelsen, hvorfor vi så modtog et modificeret mellemstik. Vi modtog derefter stadig det rene nonsens fra modtageren.

Anna B.O. Jensen undersøgte så tingene nærmere, og det viste sig så, at leverandøren har lavet en proprietær løsning gående ud på, at data fra modtageren er krypteret og kun kan afkodes med leverandørens udstyr.

Vi fik derfor aldrig denne kilde til at fungere.


home