vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Kalender

10/02-2005
17/02-2005
Der skrives til VD ang brugen af MySQL i løsningen. Svar: VD har givet OK
Der er fundet et produkt der kan give os rs-232 porte i mere end tilstrækkeligt omfang: http://www.byterunner.com/byterunner/product=name:USB-8COM-
24/02-2005
Adgang til Billedlab i Påskeferien afklaret med ABJ og IMM.
Procedure: hevendelse i reception bygn 341, få registreret studiekort og erlæg kr 300 i depositum for nøgle.
03/03-2005
Møde med Jens Thyge Christensen (JTK)
Gennemgang af kravene til vores dokumentation
10/03-2005
17/03-2005
USB <-> Seriel boksen er ankommet.
Driveren installerer sig uden problemer under Mac OS X.
Mac OS X kan uden problemer se alle 8 porte.
21/03-2005
Hele Påskeferien er afsat til intensivt arbejde hele dagen hver dag.
Vi har fået adgang til bygningen og nøgler til billedlab frem til afleveringen af opgaven.
Der er problemer med PCen i billedlab. Vi er ikke registreret som brugere på den. Vi har 'lånt' ABJ's login, men det har ikke rettigheder nok. Vi har brug for administrator rettigheder for at kunne installere både hardware og software på maskinen. ABJ har snakket med administrator og har lovet at han fikser dette hurtigst muligt. Vi har sagt, at ikke bare os, men også alle de andre dGPS-grupper har brug for administrativ adgang, hvis de nu også skulle have brug for at installere et eller andet mærkeligt.
22/03-2005
RS-232 kører nu under Mac OS X, og der kan modtages data på en vilkårlig af de otte porte.
23/03-2005
Administrativ adgang til hard- og software oprettet.
Nødvendig hard- og software installeret på laboratoriets computer.
24/03-2005
Adgangen til GPSnet er forsvundet. Vi får fejl 401.
RS-232 fungerer nu under Windows XP.
MySQL server sat op på Mac OS X og kan tilgås fra alle computere på netværket. Dvs at laboratoriets Windows XP pt benyttes til data-opsamlingen og så sender disse over ethernet til MySQL serveren på en Mac OS X computer.
Vi har besluttet os for at implementere en client-server løsning i stedet for et monolitisk program.
25/03-2005
26/03-2005
Weekenden er i reserve. Fridag lørdag
27/03-2005
beacon antennen virker ikke. Der er forkerte kabler.
30/03-2005
GPSnet virker nu igen efter at abj har haft fat i dem.
Der skulle komme kabler til beacon antennen i l¿bet af et par dage.
31/03-2005
Statusmøde med fagpakkekoordinatorerne.
07/04-2005
14/04-2005
Det viste sig at den udsendte meddelelse vedrørende kablet skulle tages med visse gran salt. Der kunne modtages noget, men hvad det var der kom ind i programmet viste sig at være et godt spørgsmål. Desuden ser det ud til at der mangler en manual til GARMIN, da der sandsynligvis skal sendes kommandoer ud til enheden.
Exel-klienten kan nu generere korrekte sql-kommandoer og få resultater fra MySQL. Nu mangler fortolkningen af disse data så 'bare'. Når den er færdig, sendes den til udtalelse/vurdering hos alle parter.
Vi har sat en server løsning op og håber at have dennne kørende 24/7 i adskillige døgn. Meningen er at teste både serverne over længere tid samt klienten med rimeligt realistiske datamængder
Vi når ikke længere end til at have serverne kørende samt Exel-exporten. Den resterende tid skal bruges på at få dokumentationen gjort ordentligt i stand.
21/04-2005
28/04-2005
05/05-2005
12/05-2005
Aflevering

home