vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Java installations noter til Windows XP

For nemt at kunne køre java fra kommandoprompten (cmd.exe), skal man indsætte java mappen i path variablen. Dette er en Environment variable. Disse ændres ved i controlpanel at klikke på "System". Her klikker man på "Advanced" fanebladet og trykker på "Environment variables" knappen. Et ny vindue kommer frem med en oversigt over variablene kommer frem. Under "System variables" markerer man "CLASSPATH" og trykker på "Edit". Hvis "CLASSPATH" ikke findes på listen, oprettes den ved at trykke på "New". Værdien af "CLASSPATH" skal være:
.;sti til comm.jar; sti til mysql-connector-java-X.X.XX-X-bin.jar
Det første punktum er vigtigt. Den kunne eksempelvis se således ud:
.;D:\Dokumenter\Java\mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin.jar;C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\lib\comm.jar
Javas bin mappe skal tilføjes til PATH variablen. PATH variablen er altid defineret og man bør ikke slette det øvrige indhold. For at tilføje stien, skal man blot indsætte et semikolon efterfulgt at stien til mappen for enden af den øvrige tekst. Eksempelvist:
;C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\bin

Med disse ændringer er det muligt, at starte Java ved blot at skrive "java" i kommandoprompten. Yderligere behøver man ikke at specificere en classpath MySQL og javax.comm filerne. Kan man ikke komme til at ændre komme til ændre en Environment variablene, bliver man nødt til at skrive de fulde stinavne, når man starter programmet. Eksempelvist starter følgende kommando vores program, hvis man står i Server mappen:
C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\bin\java -cp .;D:\Dokumenter\Java\mysql-connector-java-3.0.16-ga-bin.jar;C:\Program Files\j2sdk1.4.0_01\lib\comm.jar GUI.Server
Dette er en besværlig kommando at skrive. Vi har lagt en filen Server.bat ud til at starte serveren. Denne kræver, at Environment variablene er definerede. Man kan åbne denne fil og ændre kommandoen i den fra "@java GUI.Server" til en passende værdi.


home