vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Server

Installering

Der er to forskellige versioner af server delen vedlagt. Den ene del bruger Suns javax.comm til at kommunikere med serielportene. Denne version virker under Windows og Suns styresystemer (Solaris). Den anden bruger RXTXcomm (gnu.io), som burde kunne kompileres til alle styresystemer. Hvis programmet skal kunne køre på en Macintosh eller Linux maskine, skal denne version bruges. Hvis man under Windows ikke kan få javax.comm til at virke, kan man i stedet for bruge RXTXcomm, som også fås til Windows.

Alle filerne fra dGPS_javax eller dGPS_gnu kopieres ind på harddisken. Java og MySQL skal være installeret. Hvis programmet skal installeres under Windows, skal der ændres i nogle indstillinger i Windows. Se under Java installations noter til Windows XP.

For at starte serverdelen under Windows, køres filen Server.bat i Server mappen. Hvis programmet skal køres på MAC, skal man starte programmet fra Server mappen med kommandoen
java GUI.Server

Opsætning

Når serveren startes åbnes et vindue med tre faneblade i. Under disse faneblade er der indstillinger til de forskellige dele. Første faneblad er MySQL databasen, andet er til de serielle enheder (RS232) og det sidste er til det internetbaserede GPSNet.

MySQL databasen

Der er tre felter: Host, Brugernavn og Adgangskode. Under Host skal stå adressen til den computer, hvor databasen kører på. Hvis den køres på den samme computer, som Server programmet afvikles på skal der stå 'localhost'; ellers skal der stå eller servernavnet IP-adressen på den computer, som hoster databasen. Endvidere skal angives brugernavn og adgangskode. Når dette er angivet trykkes på knappen Forbind. Dermed oprettes en forbindelse til databasen. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, kommer der en dialog op. Ellers er forbindelsen oprettet, når knappen ikke er 'trykket ned' mere.

Serielle enheder

Til venstre i dette faneblad er der en liste med alle serielportenene (RS232 portene). Hvis denne liste er tom er der ikke fundet nogen serielporte (se under Problemløsning). En port er repræsenteret på listen med følgende tekst: 'portnavn: enhedsnavn', hvor portnavn er navnet på porten (eks. COM1) og enhedsnavn er navnet på den enhed, som er tilsluttet porten. Det er udelukkende brugeren, som definerer hvad enhedsnavnet er. Som standard hedder alle enhederne 'StandardenhedX' hvor X er et tal.

Ved at trykke på knappen 'Skan alle porte', vil programmet undersøge hvilke porte der modtages data fra. Det tager ca. 5 sekunder. Efterfølgende vil der stå '-- port aktiv' uden for alle porte hvor der er modtaget data fra. Hvis enheden kræver, at der sendes opstarts indstillinger til den, før den sender data, kan enheden ikke findes med denne funktion.

Når man har fundet ud af hvilken port, man skal bruge, skal porten markeres på listen. Ved at trykke indstillinger, kan man ændre indstillingerne for porten:

Navn:
Enhedens navn. Som standard er standardenhedX valgt som navn, hvor X er et tal. Det er dette navn, som bruges til at identificerer dataen i databasen. Derfor er det anbefalet at vælge et mere sigende navn. Fra comboboxen kan vælges nogle faste navne: reference, egnos og alle de navne man selv har indtastet. Hvis man ønsker et andet end disse, kan combobox tekstfeltet redigeres. Hvis man vælger giver flere enheder samme navn, kan man ikke se forskel på dem i databasen. Dette gælder også hvis en enheden har samme navn som en GPSNet forbindelse.
BAUD
Den BAUD (datahastighed) hvormed enheden udsender data. Standard er 9600. 4800 er også en normal BAUD. Ellers henvises til enhedens brugermanual for at finde den korrekte værdi.
Databits:
5 til 8 bits kan vælges. Som standard er 8 bit valgt. Vi henviser til enhedens brugermanual for at finde den korrekte værdi.
Stopbits:
Stopbits 1, 1.5 og 2 kan vælges. Stopbits 1 er valgt som standard.
Parity:
No-, Odd- , Even-, Mark- og Space Parity kan vælges. No Parity er valgt som standard.
Start og stop signaler
Trykkes på denne knap åbnes et nyt vindue. Hvis enheden kræver, at der bliver sendt indstillinger eller lignende før den kan begynde at modtage data eller når data ikke længere skal modtages, kan de indtastes her. Står her ingenting, vil der ikke blive sendt noget. Når man har indtastet den tekst, der skal sendes, trykkes 'Ok' for at accepterer eller 'Annuller', hvis man ikke ønsker at annullere de ændringer man har lavet.
Brug enhed
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret bruges enheden, når data modtagelsen startes. Dette er slået fra som standard. Så man skal huske at sætte kryds her, hvis enheden skal bruges.
Standard indstillinger:
Trykkes på denne knap vælges uden advarsel standardindstillingerne. Dette indebærer, at der ikke er sat kryds ved 'Brug enhed'.

Når alle indstillinger sat til det ønskede trykkes 'Ok' for at bruge indstillingerne. Ønskes ændringerne annulleret trykkes på 'Annuller'.

GPSNet

Til venstre i dette faneblad er en liste over alle de GPSNet forbindelser man ønsker at modtage data fra. Listen er altid tom når programmet startes. Man tilføjer en ny forbindelse ved at trykke 'Tilføj'. Herefter åbnes et indstillingsvindue. Hvis man efter at have indstillet trykker på 'Ok', tilføjes forbindelsen til listen. Ellers gør den ikke. ÿnsker man at fjerne en forbindelse, markeres den og der trykkes på 'Fjern' og forbindelsen vil uden advarsel blive fjernet. ÿnsker man at ændre indstillinger for en forbindelse markeres denne og der trykkes på 'Indstil'. Skal man oprette flere lignende forbindelser, kan man starte med at trykke på 'Standard indstillinger' og her vælge de indstillinger, der skal gå igen. For at gøre valget af station lettere, kan programmet modtage en liste med alle tilgængelige stationer, ved at trykke på 'Find tilgængelige stationer'. For at denne funktion skal virke, skal host og port indstilles under 'Standard Indstillinger'.

Følgende ting skal indstilles:

Navn:
Navn, som bruges til at identificerer dataen i databasen. Det anbefalet at vælge et sigende navn. For eksempel navnet på den station man modtager fra. Hvis man vælger giver flere forbindelser samme navn, kan man ikke se forskel på dem i databasen. Dette gælder også hvis en forbindelse har samme navn som en serielenhed.
Host:
Adressen på den server, som korrektionerne hentes fra (for eksempel makalu.gpsnet.dk).
Port:
Nummeret på den port, som forbindelsen skal foregå via. Dette skal være et positivt heltal (for eksempel 9000). Hvis en ugyldig værdi indtastes kommer der en besked op, når man trykker på Ok og indstillingerne gemmes ikke.
GPS Station:
Den fysiske station, som korrektionerne skal modtages fra (for eksempel TaarnbyDGPS). Hvis man har trykket på 'Find tilgængelige stationer' kan man vælge imellem dem med ComboBoxen. Ellers kan navnet manuelt indtastes.
Brugernavn:
Brugernavnet til serveren
Adgangskode:
Adgangskode til serveren
Vi gør opmærksom på, at man bør være omhyggelig med at se at adgangskoden er korrekt indtastet. Selvom GPSNet.dk påstår, at der ikke sker noget, når man prøver et forkert kodeord, har vores erfaring været, at man permanent bliver nægtet adgang til serveren. Sker dette bør man kontakte GPSNet.dk, som kan give adgangen tilbage.

Når alle indstillinger er valgt, trykkes 'Ok' for at gemme ændringerne. ÿnskes ændringerne annuller (eller forbindelsen ikke oprettet på listen), trykkes 'Annuller'.

Start af data modtagelse

Når man har valgt alle indstillinger, kan man trykke på 'Gem indstillinger' nederst i vinduet. Hermed gemmes indstillingerne til 'server.properties' og hentes automatisk ind, når programmet startes.
For at starte datamodtagelsen skal man først være forbundet til MySQL databasen. Ellers kan 'Start' knappen ikke bruges. Ellers trykkes 'Start' og data modtages indtil der trykkes på 'Stop'. Hvis enhederne undervejs stopper med at sende data får man besked om det.

Problem løsning:

Advarslen

Dette program er kun kompatibelt med Windows og SunOS. Hvis du afvikler programmet under linux eller på en MAC skal du i stedet for bruge den version af dette program, som bruger RXTXcomm (gnu.io).

kommer frem

Dette skyldes, at der er oplyst andet styresystem end Windows eller SunOS (Solaris). Hvis du får denne besked under Windows eller Solaris kan denne besked ignoreres. Ellers skal du bruge den version af Server programmet, som bruger RXTX (se under installationsvejledning). Du kan fortsat bruge programmet til at modtage data fra GPSNet selvom serielenhederne ikke virker.


Advarslen

Driveren navn kunne ikke findes. Serielenhederne vil ikke kunne bruges.

Driveren til serielenhederne er ikke blevet indlæst. Det kan skyldes, at filerne ikke er kopieret ordentligt ind (se under installationsvejledningen). Ellers skyldes det andre fejl, som gør at driveren ikke virker. Hvis det er under Windows eller SunOS (Solaris) kan det være, at det virker med den anden version af serveren (javax.comm eller gnu.io).


Programmet bruger alt processorkraften, så andre programmer kører meget langsomt.

For at løse dette problem, må man sætte processens prioritet ned. Under Windows XP gøres det på følgende måde (for engelsk Windows XP). Tryk control+alt+delete. Hvis der køre flere bruger på systemet skal der trykkes på 'Task Manager'. Når Task manager er kommet frem vælges fanebladet 'Applications'. Her findes 'dGPS Server' på listen. Højreklik på den og vælg 'Go to process'. Nu vælges fanebladet 'Processes' automatisk med den tilhørende proces valgt. Der højreklikkes på den markerede proces og under menupunktet 'Set priority' vælges 'BelowNormal'. Når dette er gjort kommer der en advarsel frem, som man skal vælge 'Yes' (man advares om, at det er farligt at ændre på prioriteten. Men da vi gør det nedad, udgør det intet problem).


home