vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Bøger

[B0101] Software Development Projects
Robin Sharp, Jens Thyge Kristensen
Department of Information Technology, DTU, September 2000
[B0102] Projektledelse af systemudvikling
Poul Staal Vinje
Teknisk Forlag, 1997
ISBN 87-571-2059-5
[B0103] Projektstyring - med enkle midler
Hans Mikkelsen, Jens O. Riis
PRODEVO ApS, 1999
ISBN 87-89477-16-2
[B0104] Rapid Development
Steve McConnell
Microsoft Press, 1996
ISBN 1-55615-900-5
De foregående tre bøger har ikke direkte givet grundlag for rapportens udformning, idet denne er hentet direkte fra noten [B0101]. Men de har alle givet inspiration til enten arbejdsformer eller indholdet. Den ene af os (Bjarne) har i sin tid læst alle tre hele vejen igennem.
[B0201] Java Database Best Practises
George Reese
O'Reilly, maj 2003
ISBN 0-596-00522-9
[B0202] Java Cookbook
Ian F. Dawin
O'Reily, 2nd Edition, juni 2004
ISBN 0-596-00701-9
[B0203] Java Examples in a Nutshell, 3rd Edition
David Flanagan
O'Reilly, januar 2004
ISBN 0-596-00620-9
[B0204] Java Threads
Scott Oaks, Henry Wong
O'Reilly, 3rd Edition, september 2004
ISBN 0-596-00782-5
[B0205] Jawa Swing
Brian Cole, Robert Eckstein, James Elliott, Marc Loy, Dave Wood
O'Reilly, 2nd Editon, november 2002
ISBN 0-596-00408-7
Disse foregående bøger om java er ikke blevet læst i deres helhed, men er alle blevet benyttet til at finde løsninger på helt konkrete problemer. Detaljerede oplysninger er dog blevet hentet fra [i0801] samt [i0802]
[B0206] Introduction to Graphics with JAVA-Swing
Paul Fisher
IMM, Danmarks Tekniske Universitet, version 1.0, december 2002
Der er blevet trukket heftigt på denne note.
[B0301] MySQL Cookbook
Paul DuBois
O'Reilly, oktober 2002
ISBN 0-596-00145-2
[B0302] Build Your Own Database Driven Website Using PHP & MySQL
Kevin Yank
Sitepoint, 3rd Edition, oktober 2004
ISBN 0-9752402-1-8
De første af de foregående to bøger er blevet benyttet til at finde løsninger på helt konkrete problemer. Den anden af dem indeholder en aldeles glimrende kortfattet oversigt over de mest almindelige kommandoer etc, man bruger. For detaljeret information benyttedes [i1103]
[B0901] GPS
Keld Dueholm, Mikkel Laurentzius
Teknisk Forlag, 1999
ISBN 87-571-2288-1
Indføring i teorien bag GSP.
[B0902] RTCM Recomended Standards for Defferential Navstar GPS Service version 2.1 manual
RTCM Special Committee no. 104
Radio Technical Commission For Maritime Service, 1994
[B0903] idc-gps-200, Revision C
1993

home