vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Serverdelens klasser

Dette er en oversigt over hvilke klasser der bruges i server delen. Klasserne er delt ud over forskellige pakker: RTCMSignal, Recival, GUI, Database og Test. Yderligere bruger vi en pakken base64, som vi ikke selv har programmeret.

Klasserne til dekodning af RTCM signalet:

Disse hører til under RTCMSignal pakken.

GPSWord.java: Et enkelt GPS ord. Kan paritetstjekke ordet
GPSMessage.java: En hel GPS besked bestående af flere ord. Satellit data kan hentes med denne klasse.
Satellit.java: Indeholder en data for en enkel satellit for en observation.
Bits.java: Håndterer boolean arrays som bitstrenge.
InvalidGPSMessageException.java: Kastes af GPSMessage hvis der forsøges at lave en besked med fejl i dataene.

Buffere til modtagelse

Disse hører til under Recival pakken.

CRWBuffer: Bruges til modtagelse af bytene før de er konverteret til ord.
WordBuffer: Læser fra en CRWBuffer og laver bytene om til beskeder med GPSMessage.
BufferunderrunException: Kastes hvis der forsøges læst fra en tom buffer
BufferoverunerrunException: Kastes hvis forsøges skrevet til en fuld buffer.

Modtagelsesenhederne

Disse hører til under Recival pakken

InputDevice.java: Interface, som har en læseløkke der er fælles for alle
GPSNet.java: Enhed som modtager fra det internetbaserede GPSNet.
GPSNetSettings.java: Indstillinger til GPSNet.
SerialDevice: Enhed, som modtager fra serielle enheder.
SerialSettings.java: Indstillinger til SerialDevice.
Reciver.java: Opsamler data fra de forskellige enheder.
PortScanner: Skanner alle serielporte for aktivitet.

GUI

Disse hører til under GUI pakken.

Server.java: Hoved GUIen, hvor programmet startes og afvikles fra
GPSNetSettingsGUI.java: En GUI dialog, hvor man kan ændre indstillingerne for GPSNet
SerialSettingsGUI.java: En GUI dialog, hvor man kan ændre indstillingerne for SerielDevice.
MessageHandler.java: Viser popup vinduer.
InvalidValueException: Kastes hvis brugeren har lavet en ugyldig indtastning af tal i SerielSettingsGUI

Test

Disse hører til under Test pakken.

Tester.java:: Interface til mulig udskrivning af fejlbeskeder
NonTester.java:: Implementering af Tester, som ikke udskriver nogen fejlbeskeder.
TestWriter.java: Implementering af Tester, som udskriver fejlbeskeder.
WordBufferTester: Test af WordBuffer og den underliggende CRWBuffer

Database

Disse hører til under Database pakken.

MySQL.java: Sender data til MySQL databasen.
MySQLSettings.java: Indstillinger til MySQL databasen

Andre klasser

Base64.java: Fra base64 pakken. Konverterer tekststrenge til base64 format. Denne klasse er ikke lavet af os, men er en vigtig del af vores program.
SimpleRead.java Suns eksempel på hvordan man læser fra serielporten. Er ikke en del af vores program, men kun vedlagt, da det har været skabelon for SerialDevice og PortScanner.


home