vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Server GUIen

Server GUIen skal basalt set kunne starte modtagelsen af korrektionerne. Man skal kunne forbinde til databasen og vælge hvilke enheder man vil modtage korrektioner fra. Vi har valgt, at man skal kunne modtage fra flere GPSNet enheder.
Da det er en betragtelig mængde indstillinger, som man kan ændre på, har vi også valgt at man skal kunne gemme indstillingerne.


home