vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

MySQL - Client

Følgende problemer skal løses:

  • opsætte parametrene for forbindelsen til databaseserveren
  • oprette forbindelse til databaseserveren
  • knytte en statement til hvert modul
  • sende forespørgsler til databasen

opsætte parametrene for forbindelsen til databaseserveren

Der er forudindstillet en forbindelse direkte i programkoden. Denne kan ændres til den aktuelle forbindelse. I det øjeblik, at et modul aktiveres, låses denne indstilling imidlertid fast. Det er et bevidst valg fra vor side, idet vi går ud fra at alle forespørgsler skal ske op mod den samme database. Vi har vurderet at det vil kunne give anledning til for mange problemer for brugeren at kunne have mere end en forbindelse.

oprette forbindelse til databaseserveren

Der er her valgt at knytte en enkelt forbindelse til databaseserveren som så benyttes til samtlige forespørgsler. En nærmere analyse og vurdering har imidlertid vist at dette er en dårlig ide på længere sigt, idet det umuliggør samtidige forespørgsler i databasen fra forskellige moduler. Det skal derfor ændres til at der oprettes en forbindelse pr modul til databaseserveren. I den nuværende udgave af programmet giver dette ikke anledning til problemer, idet vi kun har nået at implementere et enkelt modul. Hvis der ikke kan oprettes en forbindelse, er det op til det enkelte modul at håndtere denne situation.

knytte en statement til hvert modul

Når et modul starter, beder det om en statement, som bruges til al kommunikationen med databasen. Der er nødt til at være mindst en statement til hvert modul, for når man gen-bruger eller nedlægger en statement mistes al information i denne.

sende forespørgsler til databasen

Hvert modul genereret sine egne forespørgsler, og bruger så en metode i klassen til at sende selve forespørgslen samt modtage resultater. Fejlhåndteringen stinker. Det skal overvejes hvordan evt fejl sendes videre i systemet til det kaldende modul.


home