vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Post mission analyse

Post mission analyse af indsamlede data med hensyn til:

  1. Middelafvigelse,
  2. 68%, 95% og 99% konfidens for afvigelserne,
  3. Autokorrelation mellem hver af RTCM-kilderne og egne Referencedata med henblik på estimation af forsinkelse af korrektionerne.
  4. Autokorrelation mellem data fra samme satellit og korrektionskilde med 1 stjernedøgns interval.


home