vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Featureønsker til RTCM-QC

Dette er kravspecifikationen som modtaget fra slutbruger. Den indeholder en del indforståede termer, der løbende i en dialog med slutbruger skal uddybes i specifikationerne af de enkelte dele, således at misforståelser undgås i udformningen af de enkelte programdele.


Listen er prioriteret.

 1. Læsning og dekodning af RTCM-korrektioner fra:
  1. Egen reference, der genererer RTCM-korrektioner (Seriel port),
  2. GPSnet.dk (Internettet eller seriel port hvis mobil enhed),
  3. Beacon (Seriel port),
  4. EGNOSS (Seriel port).
  - samtidigt og i real time.
  Data skal kunne lagres til senere analyser.
 2. Eksport af korrektionsdata i:
  1. En simpel Ascii-fil med data fra udvalgte satellitter og udvalgte perioder til import i Excel. Denne facilitet muliggør analyse af data, hvis dette ikke nås i programmeringsdelen.
 3. Grafisk visning:
  1. Visning af data på en tidsakse. Data til videre analyse, skal kunne trækkes og slippes over i et analysediagram, hvor afvigelserne afbildes som funktion af enten tid, elevationsvinkel eller azimut-retning.
  2. Visning af afvigelserne for hver af RTCM-kilderne,
  3. Visualisering af korrektionsdata fra den samme satellit og fra den samme korrektionskilde med 1 - 7 stjernedøgns forsinkelse.
  4. De rå korrektionsafstande kan være interessante for at udlede forhold om ionos- og troposfæren.
 4. Post mission analyse af indsamlede data med hensyn til:
  1. Middelafvigelse,
  2. 68%, 95% og 99% konfidens for afvigelserne,
  3. Autokorrelation mellem hver af RTCM-kilderne og egne Referencedata med henblik på estimation af forsinkelse af korrektionerne.
  4. Autokorrelation mellem data fra samme satellit og korrektionskilde med 1 stjernedøgns interval.
 5. Videre analyse:
  1. Prædiktion af korrektioner ud fra informationen, om hvor hurtigt korrektionsafstanden ændrer sig. Det skal være muligt indtaste et vilkårligt antal sekunder, man ønsker at prædiktere korrektionen for. Resultatet skal sammenlignes med både kildens egentlige korrektion i den prædikterede tid og korrektionsdata fra egen reference, som regnes som sand. Skal bruges til at vurdere hvor ofte vi har behov for nye korrektionsdata.

home