vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Krav-Specifikation

Formål
Det ønskes at kunne vurdere kvaliteten af dGPS korrektioner udsendt af forskellige leverandører af sådanne på en løbende og tidstro basis. Endvidere skal der kunne logges ca 7 dages data, således at der kan foretages en senere analyse af disse.
Krav til softwaren
  • Programmeringssproget forventes at være Java
  • Programmet skal kunne modtage en binær strøm af data fra en gruppe af forskellige dGSP modtagere. afkode disse og vurdere kvaliteten af disse på grundlag af allerede kendte korrektioner i et kendt punkt.
  • Programmet skal præsentere sine resultater grafisk og numerisk. Der skal kunne udføres forskellige statistiske beregninger på data.
  • Der skal implemeteres en fælles backend for alle grupperne således at alle grupper kan arbede med alle gruppers data.
  • Det skal være muligt at indarbejde programmet i en fælles løsning hvor samtlige gruppers løsninger indgår som moduler, men hver gruppe skal have lavet en selvstændig løsning til en del af problematikken.
Målgruppe
Målgruppen er personer på ingeniørniveau i Vejdirektoratet der ønsker at analysere kvaliteten af forskellige dGPS løsninger både mht tid og sted.
Hvorfor - formål og nytte
Nytteværdien for Vejdirektoratet er at kunne kvalitetsvurdere forskellige dGPS løsninger i både tid og sted således at man kan foretage et kvalificeret valg for et givent tid og sted mht hvilken dGSP løsning der vil være den bedste.
Succeskriterier
At Vejdirektoratets folk vælger vores løsning fremfor de andre gruppers ;-)
Hvornår skal opgaven være udført
Opgaven skal afleveres senest torsdag 12/5-2005 kl 16:00

home