vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Processen

Da vi har en hård tids-grænse mht endelig levering af projektet, samtidig med at kravspecifikationen er en prioriteret liste, har vi valgt at benytte 'Staged Delivery' ([B0104] kapitel 36) i kombination med 'Evolutionary Delivery' ([B0104] kapitel 20).

Minimum er så:

  • modtagelse af data fra gpsnet skal fungere
  • konvertering og lagring i database skal fungere
  • udtræk af data til brug i exel skal fungere

home