vi er her !!!

02120

DifferentielGPS
home

Ressourcer

Der er tre ressourcer, der skal administreres:
 • tid
  Der er afsat 7.5 point af 24 timer til dette kursus. Det giver alt i alt 180 timer pr. mand. Alle disse timer forventes brugt i 1. semester af 2005. Efteråret 2004 var stort set spildtid, da der afventedes afklaringer af diverse slags. F.eks var det først med afholdelsen af mødet med VD at kravspecifikationerne begyndte endeligt at falde på plads. Vi var således nødt til stort set at skrotte hele den kravspecifikation vi havde udarbejdet, da de forudsætninger - at projektet skulle henvende sig til den almindelige mand i marken som bruger - ikke holdt stik, idet VD ønskede at målgruppen var på ingeniør-niveau med stor indsigt i problematikken.
 • mandskab
  Der er 2 mand sat på jobbet. Yderligere ressourcer kan ikke tildeles. Der ydes en vis administrativ og konsulær support fra fagpakke rådgiverne, men dette er af mindre omfang og neglicibelt, men dog en nødvendig ressource, idet det er her den nødvendige faglige viden indhentes. Endvidere står opdragsgiver - VD - til rådighed i begrænset omfang til afklaring af helt konkrete problematikker i forbindelse med udmøntningen af kravspecifikationen i konkret programmering.
 • penge
  Da vi er u-lønnede slaver er dette intet problem.
  Der er dog blevet investeret i en ekstern USB-RS232C boks af følgende grunde:
  • antallet af RS232C enheder som oprindeligt specificeret var større end de 2 som sædvanligvis er understøttet af en normal Intel PC
  • computere fra Apple kommer ikke med RS-232C. De Apple computer, vi havde til rådighed, er bærbare computere uden mulighed for at installere normale udvidelseskort
  • vi ønskede at få program-komplekset til at køre cross-platform
  Prisen for denne enhed beløb sig til USD 219,46, som den ene af os (Bjarne) har betalt af egen lomme og stillede til rådighed for ikke bare denne gruppe med også de andre - dog med det forbehold at denne gruppe havde forrang til dens brug. Det udstyr, som IMM stiller til rŒdighed for projektet, udg¿r ogsŒ en investering, men det er ikke noget som er eksplicit anskaffet til dette projekt, sŒ det kan regnskabsm¾ssigt betragtes om allerede afskrevet.

home